Härstorps Åkeri sysslar med:
grusning, hyvling, snöröjning på skogsvägar, grusplaner samt vändplaner.
Vi arbetar mest åt skogsbolag och privata markägare.
Vi får även snöuppdrag av NCC, kommuner och vägsamfäldigheter m.m.

Vi levererar även grus, makadam, matjord, bergsmaterial och utför lokala transporter.